قسمت 84

ماه من

نویسنده: Hasti84

+(باراد بریم پیش مامانم)
_(بریم دردت به جونم بریم)
رفتیم بیرون و خودم بردمش سر مزار مامانش عمه گیتا عمه ایی که تمام درد و دلام رو میاوردم و بهش میگفتم تنها کسی که از عشقم به ساحلش خبر داشت تنها کسی که موقع ناراحتیام پناه میاوردم به خاکش وقتی رسیدیم ساحل نشست کنار مادرش
+(سلام مامان خوبی؟ منم ساحل نبایدم بشناسی مامان من باعث مرگت شدم اره؟ مامان اگه من نبودم زنده میموندی اره ؟؟ مامان الان بغلتو میخوام چه شبا بود که ارزو داشتم کنارم بودی چه روزا بود که تو تنهاییام دوست داشتم تو باشی اما نبودی کاش حداقل نیدونستم کجایی که بیام پیشت مامان خیلی دوست دارم اخه تو کی بودی که وقتی زنده بودی هم به فکر من بودی اخ مامان کاش بودی مامان دلم اغوشتو میخواد ماماننننن)
خودشو انداخت روی قبر عمه اخ که دلم برات کباب بود دختر عمه
رفتم نزدیک و کنارش نشستم که سرشو بلند کرد و با صدای خش داری گفت( تو میدونستی؟)
نگاهم به سنگ قبر عمه بود مثل همیشه تمیز اونم به خاطر این بود که عمو سهراب هر روز اینجا میومد
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.