ماه من

ماه من

Hasti84 نویسنده : Hasti84 در حال تایپ

داستان های مشابه

همه چیز از صدای « تقه» شروع میشود. حتی زن.

+مداد تراشم خرابه... -به من چه؟ +تو سرپرستمی! -مگه میخواستم؟ ...

سهیل برای خلاصی از دست زنگ زدن های نامزد سابقش مجبور میشود ...

گوشت کوب اومد سرکلاس همه بلند شدیم و سلام کردیم
بعد از چند دقیقه گفتم( استاد ببخشید)
_(بله خانم یوسفیان؟)
+(قیمت عمل دماغ چنده؟؟)
کلاس رفت رو هوا استاد هم قرمز شد( بفرمایید بیرون خانم ...... دوستان این خانم هم بیرون)
+(استاد ببخشیدا چشم به حرفتون گوش میدم و میرم بیرون ولی اگه دوستامم دنبالم بیان بیرون که کلاس خالی میشه)
نگاهی به بچه هایی که همزمان با من بلند شدن کرد ( همه بیرون)
همه رفتیم بیرون و کلاس کنسل شد
+(دیدین؟؟ کنسل کردن امتحان و کلاس رو به من بسپارید)
_(دمت گرم گیتا حرف نداری تو دختر )
به احترام خم شدم و گفتم( من متعلق به همه شمام این زرا چیه میزنین)
ژانرها: طنز / عاشقانه
تعداد فصل ها: 132 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.