قسمت 80

ماه من

نویسنده: Hasti84

برگشتم و گردنبند رو بست به گردنم عکسی که ازم گرفته بود رو زده بود رو پلاک خیلی ناز بود
+(باراد طلاس؟)
_(وا من واسه تو به جز طلا چیزی میگیرم؟)
+(معلومه که نه)
گونشو بوسیدم و دویدم تو اشپزخونه
+(ایناز جونم کجایی؟)
_(تو قلبتم)
+(جات که تو قلبم هست همیشه .....ببین باراد چی گرفته برام)
_(وای چه خوشگله .... باراد خیلی نازه مرسی )
+(کاری نکردم ایناز جون)
_(فدای جفتتون ......باراد دانشگاه چه خبر؟)
+(هیچی همه چی امن و امانه)
_(خوبه ..... ساحل درستو بخون که باید مثل باراد پزشک شی من پزتو بدم دختر)
+(چشم بانو)
یهو گوشیم زنگ خورد دویدم تو پذیرایی افشین بود
+(الو سلام )
_(سلام چی میخوای؟)
+(تورو میخوام )
رفتم تو اتاق
_(نگفتم بهم زنگ نزن ازت متنفرم)
یهو گوشیم کشیده شد
_(چی میخوای که زنگ زدی بهش دوباره؟؟)
.......
_(من شوهرشم تو کیی؟)
........
_(ببخشید از تو اجازه نگرفت)
گوشی رو قطع کرد و سیم کارت رو دراورد و شکست گوشی هم باخودش برد بیرون
دنبالش رفتم رفت تو راه رو
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.